شکایت گروه پزشکان مدافع حقوق بشر از انجمن پزشکی رژیم صهیونیستی

شکایت گروه پزشکان مدافع حقوق بشر از انجمن پزشکی رژیم صهیونیستی
براساس گزارش یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر، انجمن پزشکی رژیم صهیونیستی به شکنجه فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کمک می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir