اوقات شرعی هفدهم اسفند ماه در سمنان

اوقات شرعی هفدهم اسفند ماه در سمنان
امروز سه شنبه، هفدهم اسفند ماه، پنجم شعبان، هشتم مارس است.
منبع خبر : iribnews.ir