دستور نمکی برای واکسیناسیون در روزهای پنجشنبه و جمعه

دستور نمکی برای واکسیناسیون در روزهای پنجشنبه و جمعه
وزیر بهداشت، بر استمرار خدمت رسانی مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه و دیگر روزهای تعطیل تاکید کرد.
منبع خبر : mehrnews.com