نهمین دفتر مجمع نمایندگان قم افتتاح شد

نهمین دفتر مجمع نمایندگان قم افتتاح شد
نهمین دفترنمایندگی استان قم در بلوار سلمان و تقاطع البرز شهرک پردیسان راه اندازی شد.
منبع خبر : yjc.news