اوقات شرعی هفتم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی هفتم شهریور ماه در سمنان
امروز دوشنبه، هفتم شهریور ماه، سی و یکم محرم، بیست و نهم آگوست است
منبع خبر : iribnews.ir