رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به ۶۲ درصد رسید

رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به ۶۲ درصد رسید
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: طبق رصدهای انجام شده میانگین رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در هفته‌ گذشته به ۶۲ درصد رسید که نسبت به هفته‌ قبل از آن ۲۰ درصد افزایش یافت.
منبع خبر : mehrnews.com