اوقات شرعی بیست و پنجم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و پنجم تیر ماه در سمنان
امروز شنبه، بیست و پنجم تیر ماه، پانزدهم ذی الحجه، پانزدهم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir