اوقات شرعی بیست و هفتم تیر در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم تیر در سمنان
امروز یکشنبه، بیست و هفتم تیر، هفتم ذی الحجه و هجدهم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir