اوقات شرعی دهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی دهم شهریور ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، دهم شهریور ماه، چهارم صفر، اول سپتامبر است
منبع خبر : iribnews.ir