نمونه گیری ۳۵۱ محصول تولیدی استان سمنان برای بررسی استاندارد

نمونه گیری ۳۵۱ محصول تولیدی استان سمنان برای بررسی استاندارد
مدیرکل استاندارد استان سمنان گفت: ۳۵۱ فقره نمونه از محصولات واحدهای تولیدی استان به منظور بررسی انطباق با استانداردها از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال نمونه گیری شده است.
منبع خبر : yjc.news