اوقات شرعی سی ام شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی سی ام شهریور ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، سی ام شهریور ماه، بیست و چهارم صفر، بیست و یکم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir