شایعه سازی از یک صدا

شایعه سازی از یک صدا
صدایی مهیب که دیشب در برخی شهرهای غرب کشور شنیده شد و بازار گمانه زنی هارو داغ کرد.
منبع خبر : iribnews.ir