اوقات شرعی سی و یکم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی سی و یکم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز شنبه، سی و یکم اردیبهشت ماه، نوزدهم شوال، بیست و یکم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir