مراسم اجرا‌ی سرود سلام فرمانده در پادگان هوایی نوژه همدان

مراسم اجرا‌ی سرود سلام فرمانده در پادگان هوایی نوژه همدان
سرود «سلام فرمانده» با حضور کودکان و نوجوانان و ابوذر روحی و خادمان حرم امام رضا (ع) صبح یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir