بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون به اتمام رسید

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون به اتمام رسید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون به اتمام رسیده است و تا ۱۰ روز آینده در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir