بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جذب و بازگشت نخبگان

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جذب و بازگشت نخبگان
نشست «بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir