رسانه‌ها برای گفتمان‌سازی سند مهندسی فرهنگی فارس تلاش کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس گفت: برای پیشبرد اهداف سند نقشه مهندسی فرهنگی، نیازمند همکاری و همراهی رسانه‌های مختلف برای گفتمان‌سازی هستیم.
منبع خبر : yjc.news