تعویق یک روزه جلسه مشترک ایران با ۱+۴

تعویق یک روزه جلسه مشترک ایران با ۱+۴
معاون سیاسی وزیر امور خارجه از تعویق یک روزه جلسه مشترک ایران با گروه ۱+۴ به دلیل ابتلاء یکی از اعضای هیئت سیاسی اتحادیه اروپا به «کرونا» خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com