توسعه و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه و مبارزه با تروریسم

توسعه و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه و مبارزه با تروریسم
مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در مرز‌ها و همچنین تاکید بر رزمایش‌های مشترک و توسعه تجهیزات نظامی فی‌مابین دو کشور از مهمترین محور‌های مهم گفتگو بین رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران با وزیر دفاع تاجیکستان بود.
منبع خبر : iribnews.ir