رئیس دیپلماسی ایران در عمان

رئیس دیپلماسی ایران در عمان
آقای امیر عبداللهیان در بدو ورود به عمان هدف از سفرش به کشور همسایه عمان را توسعه روابط و مناسبات دوجانبه میان تهران و مسقط اعلام کرد.
منبع خبر : iribnews.ir