داود عابدینی رئیس شورای شهر گرمسار شد

داود عابدینی رئیس شورای شهر گرمسار شد
با رای اکثریت اعضای پنج نفره شورای شهر گرمسار، داوود عابدینی برای یک سال به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.
منبع خبر : yjc.news