سرخط مهمترین خبر‌های لرستان در روز گذشته

سرخط مهمترین خبر‌های لرستان در روز گذشته
مرور رخداد‌های خبری روز گذشته در خبرگزاری صداوسیمای لرستان فراهم است.
منبع خبر : iribnews.ir