آغاز برداشت لوبیا از مزارع شهرستان اقلید

مسئول مرکز جهاد کشاورزی آسپاس گفت: برداشت لوبیا از چهار هزار هکتار از مزارع این منطقه آغاز شد.
منبع خبر : yjc.news