بهره‌برداری از طرح ذخیره‌سازی شوریجه امنیت انرژی در شمال شرق کشور را تقویت می‌کند

بهره‌برداری از طرح ذخیره‌سازی شوریجه امنیت انرژی در شمال شرق کشور را تقویت می‌کند
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از تقویت امنیت انرژی منطقه شمال شرق کشور با بهره‌برداری از طرح ذخیره‌سازی گاز مخزن شوریجه D خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir