رئیس‌جمهور ارمنستان در بیمارستان بستری شد

رئیس‌جمهور ارمنستان در بیمارستان بستری شد
رئیس جمهور ارمنستان امروز به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شد.
منبع خبر : mehrnews.com