عامل حادثه انفجار دمشق مشخص شد

عامل حادثه انفجار دمشق مشخص شد
با برعهده گرفتن یک گرووه تروریستی، عامل و مسئول حادثه انفجار دمشق مشخص شد.
منبع خبر : mehrnews.com