عامل قوام وحدت اسلامی شناخت مسلمانان از یکدیگر است

عامل قوام وحدت اسلامی شناخت مسلمانان از یکدیگر است
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی کشور گفت: وحدت در بین مسلمانان به آسانی به دست نیامده است و برای ادامه آن باید مسلمانان از یکدیگر شناخت کافی داشته باشند.
منبع خبر : yjc.news