نشست خبری وزیر میراث فرهنگی

نشست خبری وزیر میراث فرهنگی
نخستین نشست خبری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی امروز به مناسبت هفته بزرگداشت میراث فرهنگی برگزار شد.
 ۲۸ اردیبهشت تا سوم خرداد هفته میراث فرهنگی است.
منبع خبر : iribnews.ir