شمار خانه‌های خالی کمتر از آمار منتشر شده

شمار خانه‌های خالی کمتر از آمار منتشر شده
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: به آن میزان که سال ۹۵ گزارش شده در مناطق شهری واحد خالی وجود ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir