لزوم توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی در اصلاح طرح صیانت

لزوم توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی در اصلاح طرح صیانت
طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده که ضروری است با توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی به طرح بهتری تبدیل شود.
منبع خبر : iribnews.ir