ورود مجلس به موضوع توله یوز‌های ایران

ورود مجلس به موضوع توله یوز‌های ایران
­رئیس فراکسیون محیط زیست از ورود مجلس به موضوع توله یوزپلنگ‌های ایران و آغاز تحقیقات در این باره خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir