واگن سازی بر ریل خودکفایی

واگن سازی بر ریل خودکفایی
۴۷ سال از تولید اولین واگن ساخت داخل می‌گذرد، مسیری که امروز ما را از واردات بی نیاز کرد.
منبع خبر : iribnews.ir