پلیس هند تظاهرات مسلمانان این کشور را سرکوب کرد

پلیس هند تظاهرات مسلمانان این کشور را سرکوب کرد
در ادامه اعتراضات مسلمانان هند به اظهارات اهانت آمیز دو مقام حزب حاکم این کشور درباره پیامبر اسلام (ص)، تظاهرات امروز در برخی از شهرها با خشونت پلیس مواجه شد.
منبع خبر : mehrnews.com