تلاش غرب در تداوم بحران آوارگان سوری

تلاش غرب در تداوم بحران آوارگان سوری
وزیر امورخارجه سوریه با انتقاد از مواضع دوگانه و ریاکارانه غرب تصریح کرد: کشور‌های غربی درباره پرونده آوارگان سوری سیاسی کاری می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir