ترور در هیچ کجای دنیا نشان پیروزی و برتری نیست

ترور در هیچ کجای دنیا نشان پیروزی و برتری نیست
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به منظور ابلاغ سلام و تبریک و تسلیت آقای رئیسی و هیئت دولت ، در منزل شهید صیاد خدایی حضور یافت.
منبع خبر : iribnews.ir