دود اغتشاش در چشم کسب‌وکار مردم

دود اغتشاش در چشم کسب‌وکار مردم
بازاریان به دلیل اغتشاشات و هنجارشکنی عده‌ای مجبورند کرکره مغازه‌هایشان را زودتر پایین بیاورند.
منبع خبر : iribnews.ir