کام شیرین باغداران گچسارانی با برداشت لیموترش

کام شیرین باغداران گچسارانی با برداشت لیموترش
برداشت لیمو ترش در ۸۰۰ هکتار از باغ‌های شهرستان گچساران در حال اجراست.
منبع خبر : iribnews.ir