پیش بینی استقبال پنج میلیون نفری زائران از پیاده روی اربعین

پیش بینی استقبال پنج میلیون نفری زائران از پیاده روی اربعین
کرمانشاه- وزیر کشور با اشاره به آماده سازی مرزها برای اربعین حسینی از پیش بینی استقبال پنج میلیون نفری زائران از پیاده روی اربعین خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com