مرغ قطعه بندی به نرخ مصوب رسید

مرغ قطعه بندی به نرخ مصوب رسید
بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ قطعه بندی را به نرخ مصوب رسانده است.
منبع خبر : iribnews.ir