پیش بینی جوی پایدار برای آسمان استان سمنان

پیش بینی جوی پایدار برای آسمان استان سمنان
برای شبانه روز آینده جوی پایدار و آسمان صاف و آفتابی برای استان سمنان پیش بینی می‌شود.
منبع خبر : yjc.news