کاخ سفید بر تمایل برای ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد

کاخ سفید بر تمایل برای ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد
سخنگوی کاخ سفید علیرغم اینکه ادعاهایی واهی را علیه ایران پیرامون «آدم ربایی» مطرح کرد، در عین حال بر تمایل واشنگتن برای ادامه مذاکرات با ایران پیرامون احیای برجام تاکید کرد.
منبع خبر : mehrnews.com