صفر شدن وضعیت ذخایر برنج وارداتی (گفتگو - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۱/۱۷)

صفر شدن وضعیت ذخایر برنج وارداتی (گفتگو - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۱/۱۷)
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، وضعیت ذخایر برنج وارداتی بخش خصوصی را نزدیک به صفر دانست. آقای کشاورز در گفتگو با همکارم عطایی افزود در این شرایط تسریع و تسهیل واردات می تواند مشکلات بازار را مرتفع کرده و از کاهش عرضه و گرانی بیش از پیش این محصول جلوگیری کند ...
منبع خبر : iribnews.ir