طلا به کار رفته در مصنوعات مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست

طلا به کار رفته در مصنوعات مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست
معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از سیزدهم دی که قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اجرایی و عملیاتی می‌شود، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و این مالیات ۹ درصدی، صرفا به اجرت ساخت و سود و حق العمل اصابت خواهد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir