بیش از ۷۷ درصد ارز‌های عرضه شده در بازار نیما مشتری نداشت

بیش از ۷۷ درصد ارز‌های عرضه شده در بازار نیما مشتری نداشت
بر اساس اعلام بانک مرکزی مجموع عرضه ارز در سامانه نیما برابر با ۹۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو بود که ۲۱۸ میلیون یورو معامله شد براین اساس ۷۷.۵ درصد ارزها مشتری نداشت و فقط ۲۲.۵ درصد آن معامله شد
منبع خبر : iribnews.ir