حال و هوای تحویل سال ۱۴۰۰

حال و هوای تحویل سال ۱۴۰۰
سربازارن خط مقدم مقابله با کرونا بعد از یک سال و یک ماه مجاهدت، متوقعانه از مردم عیدی می خواستند.
منبع خبر : iribnews.ir