در کنار رسیدگی به تخلفات ازمدیران پرتلاش حمایت کنید

در کنار رسیدگی به تخلفات ازمدیران پرتلاش حمایت کنید
رئیس جمهور تعامل کمیسیون اصل ۹۰ با دولت به دلیل پیگیری مهم‌ترین مسائل کشور را موثر دانست و گفت: در کنار رسیدگی به تخلفات از مدیران پرتلاش و خدوم تقدیر و حمایت کنید.
منبع خبر : iribnews.ir