از کمک داور ویدئویی تا شروع لیگ برتر فوتبال

از کمک داور ویدئویی تا شروع لیگ برتر فوتبال
در خارج از گود این هفته به موضوعات مختلفی مانند کمک داور ویدئویی و آغاز لیگ برتر فوتبال از فردا، پرداخته شده است.
منبع خبر : iribnews.ir