دو ملی پوش والیبالیست کرونا گرفتند

دو ملی پوش والیبالیست کرونا گرفتند
پوریا یلی و علی اصغر مجرد، دو ملی پوش والیبالیست به کرونا مبتلا شدند.
منبع خبر : iribnews.ir